Video

Tre Rrëfime Shprese/Narrations of Hope

"Spoti i Kancerit te Gjirit", YWCA 2014

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2012

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2010

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2013

Biblioteka e YWCA of Albania

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2010

"Shqiperia Lexon"