Video

Burrat mbështesin gratë!

"Spoti i Kancerit te Gjirit", YWCA 2014

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2012

Fuqizimi i grave për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në shoqëri

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2013

Tre Rrëfime Shprese/Narrations of Hope

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2010

Fëmijët në qendër të politikave lokale të mbrojtjes sociale

"Shqiperia Lexon"

Spoti i fushates ndergjegjesuese kunder kancerit te gjirit. YWCA 2010