Lajme

KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Kavajës dhe të Lezhës që ofrojnë shërbimin e drekës në kuadër të projektit “Qendrat e Fëmijërisë së Hershme si hapësira kreative dhe të sigurta”. Ofertat do të...

Read More

KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA of Albania shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Shkodrës, Elbasanit dhe Kukësit që ofrojnë shërbimin e drekës dhe sallën e trajnimit në kuadër të projektit “Fuqizimi i grupeve vulnerabël për të pasur një komunitet të...

Read More

KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Shkodrës që ofrojnë shërbimin e drekës dhe pushimin e kafes gjatë takimit. Ofertat do të pranohen nga data 18.11.2021 deri më datën 06.12.2021 dhe mund të dërgohen me email...

Read More

KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Peshkopisë që ofrojnë shërbimin e drekës dhe pushimin e kafes gjatë takimit. Ofertat do të pranohen nga data 18.11.2021 deri më datën 06.12.2021 dhe mund të dërgohen me email...

Read More

KËRKOJMË KOMPANI QË OFRON MATERIALE EDUKATIVE

YWCA of Albania në kuadër të projektit “Mbështesim komunitetin dhe shërbimet sociale për të parandaluar trafikimin njerëzor”, është e interesuar për një kompani që ofron materiale edukative për fëmijë të grupmoshave të ndryshme. Shërbimi konsiston në realizimin e...

Read More

THIRRJE PËR APLIKIME PËR MODERATORE

YWCA of Albania me mbështetjen e UNICEF, do të zbatojë projektin “Mbështesim komunitetin dhe shërbimet sociale për të parandaluar trafikimin njerëzor” në bashkinë e Vaut të Dejës, Peshkopisë dhe Shkodrës, përgjatë muajve tetor 2021-prill 2022. Objektiv i rëndësishëm i...

Read More

Broshura CADA-10

Broshura e realizuar në kuadër të bashkëpunimit të YWCA of Albania me CADCA, me qëllim angazhimin e strukturave të komunitetit për parandalimin e varësisë ndaj drogës dhe alkoolit. Broshura, CADA-10

Read More

KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Durrësit që ofrojnë shërbimin e drekës dhe pushimin e kafes gjatë trajnimit. Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 08.03.2021 deri më datën 14.03.2021. Faleminderit!

Read More

KËRKESË PËR OFERTË PËR RESTORANTE

YWCA shpall thirrjen për oferta për restorantet në qytetin e Lezhës që ofrojnë sallë trajnimi, shërbimin e drekës dhe pushimin e kafes gjatë takimit. Ofertat do të pranohen pranë zyrës tonë nga data 10.02.2021 deri më datën 18.02.2021. Faleminderit!

Read More

Si mund të përballojmë situatat traumatike

Në kuadër të projektit “Mbështesim edukimin”, YWCA ka dizenjuar broshurën “Si mund të përballojmë situatat traumatike”. Në këtë material përshkruhet kuptimi i ngjarjeve traumatike, simptomat psikologjike, ndryshimet fizike, problemet me kognicionin, impakti i traumës psikologjike në performacën akademike, si...

Read More

Si të qepim maska

Maskat janë një nga mënyrat kryesore për parandalimin dhe mbrojtjen nga Covid-19. Broshura shpjegon sesi mund të qepen maskat në kushtet e shtëpisë, me qëllim që familjet me të ardhura të pakta të kenë mundësi të jenë të mbrojtura....

Read More

Si të mbrohemi nga Covid-19

YWCA ka dizenjuar një broshurë të lidhur me mbrojtjen nga Covid-19. Individët me të ardhura të pakta konsiderohen si një grup shumë vulnerabël dhe i rrezikuar ndaj virusit. Kështu, broshura shpjegon disa masa parandaluese, si dhe simptomat shoqëruese. Duke...

Read More

NJOFTIM PËR OFRUES SHËRBIMI WEBSITE

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare, në kuadër të projektit “Beteja kundër kancerit të gjirit vazhdon…” , kërkon ofrimin e shërbimit të një kompanie/individi për krijimin e një website dhe mirëmbajtjen e tij. Bashkëngjitur këtij njoftimi gjenden kriteret e nevojshme...

Read More

RAPORTI VJETOR 2019

YWCA of Albania prezanton aktivitetet dhe projektet kryesore të zbatuara gjatë vitit 2019 së bashku me bilancin financiar përkatës. Puna bazuar në vlerat tona vazhdon! Raporti Vjetor 2019 Bilanci Financiar 2019

Read More

NJOFTIM KOORDINATOR/E LOKAL/E!

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), ne kuader te projektit “Shkolla ime është nje vend i sigurtë“, financuar nga UNICEF kerkonKoordinator/e lokal/e në qytetin e Lezhës dhe Korçës ,per periudhen nëntor 2019 – qershor 2020. Projekti “Shkolla...

Read More

NJOFTIM PËR SHTËPI BOTUESE/ SHTYPSHKRONJË

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare, në kuadër të projektit: ‘Shkolla ime është një vend i sigurtë’, mbështetur nga UNICEF,          KËRKON:   Shtëpi Botuese/ Shtypshkronjë për realizimin e disa botime përgjatë zbatimit të projektit:     – botim...

Read More

NJOFTIM PER PUNESIM!

Njoftim per Punesim! Administratore/ Asistente Projekti Prane YWCA of Albania Detyrat Kryesore: Pergjegjes per administrimin e Shoqates Kryen te gjitha pagesat, menaxhon blerjet e zyres Menaxhon komunikimet qe vijne dhe dalin nga zyra, telefonatat, fakset, protokollin, etj. Menaxhon faqen...

Read More

Njoftim Tender i Hapur

Njoftim Tender i Hapur Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare, në kuadër të zbatimi të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë”, mbështetur nga UNICEF, shpall thirrjen për tender të hapur për botimin e nje Manuali/Udhezuesi me ngjyra, me...

Read More

Njoftim per ofrues sherbimi website

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare ne kuader te projektit: “Shkolla ime një vend i sigurtë”, kerkon ofrimin e sherbimit te nje kompanie apo individi per krijimin e nje website dhe mirembajtjen e tij per nje periudhe nje vjecare. Sherbimi...

Read More

Njoftim!

Njoftim! Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), ne kuader te projektit “Shkolla ime është nje vend i sigurt“, Financuar nga UNICEF kerkon Konsulent për hedhje të dhënash per periudhen maj – qershor 2019 Projekti “Shkolla ime është...

Read More

Njoftim!

Njoftim! Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), ne kuader te projektit “Shkolla ime është nje vend i sigurt“, Financuar nga UNICEF kerkon Konsulent për mbledhje të dhënash per periudhen maj – qershor 2019 Projekti “Shkolla ime është...

Read More

Njoftim!

Njoftim! Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), ne kuader te projektit “Shkolla ime është nje vend i sigurt“, Financuar nga UNICEF kerkon Konsulent/ekspert për zhvillimin e metodologjisë, analizimin e gjetjeve dhe hartimin e raportit final, per periudhen...

Read More

Fuqizimi i komuniteteve rurale

Në kuadër të projektit: “Fuqizimi i komuniteteve rurale për të ndërtuar partneritete të vlefshme me qeveritë lokale rurale për të siguruar mirëqeverisjen”, YWCA of Albania organizoi 4 workshope ne 4 Njesitë Administrative të Beratit dhe Elbasanit, përkatësisht Otllak, Roshnik,...

Read More

Njoftim per punesim!

Njoftim per punesim! Koordinatore Projekti prane YWCA Detyrat kryesore • Percakton qellimin e projektit ne bashkepunim me Drejtorin Ekzekutiv • Krijon nje plan te detajuar te punes per aktivitetet e planifikuara • Percakton burimet e nevojshme per te perfunduar...

Read More

Fuqizimi i komuniteteve rurale

Ne kuader te projektit: “Fuqizimi i komuniteteve rurale per te ndertuar partneritete te vlefshme me qeverite lokale rurale per te siguruar mireqeverisjen”, YWCA of Albania, organizoi ne Roshnik, Otllak te qarkut Berat dhe Bradashesh, Gjinar te qarkut Elbasan disa...

Read More

Dita Ndërkombëtare Kundër HIV/AIDS

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare kundër HIV/AIDS, me mbështetje të YWCA of Albania, Partneritetet Lokale të Elbasan, Berat, Vlorë, Lezhë, Shkodër e Kukës organizuan disa aktivitete ndërgjegjësuese me të rinjtë, ecje paqësore, dramatizime, ekspozitë me piktura, takime etj.  

Read More

Bashkë kundër Kancerit të Gjirit!

YWCA of Albania, për të nentin vit radhazi, në bashkëpunim me një numër partnerësh tradicionalë, si: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Spitali Hygeia, Grupi Topmedia, Bashkia Lezhë, ABI Bank, Grupi farmaceutik La Roche dhe Mylan,...

Read More

DITA NDERKOMBETARE E POPULLSISE

Sot me date 11.07.2017, ne Diten Nderkombetare te Popullsise, YWCA zhvilloi disa sessione informuese dhe sensibilizuese me komunitetin Rom, ne qytetet Berat, Elbasan, Shkoder dhe Vlore. Gjate ketyre sesioneve rendesi ju dha Planifikimit familjar i cili i jep te...

Read More

Partneritete lokale kundër HIV-it

YWCA me mbështetjen e UNAIDS është duke zbatuar projektin e titulluar: “Krijimi i partneriteteve dhe mekanizmave ndërmjet OJF në nivel lokal/rajonal për të kontribuar tek politikat lokale përsa i përket HIV dhe ndërhyrjeve të ngjashme”. Ky projekt po zhvillohet...

Read More

Prioritetet e fëmijëve rom

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania), në kuadër të iniciativës “Çdo fëmijë rom në kopsht” mbështetur nga UNICEF Shqipëri, organizoi në datat 28 dhe 29 prill 2015, në Qarqet Durrës dhe Lezhë takime mobilizuese për prioritetet e...

Read More

Dita Botërore e YWCA

Sot është dita botërore e YWCA, organizatës më të vjetër të grave dhe vajzave në botë, që numëron sot mbi 25 milion anëtare në të gjithë globin. Në këtë ditë Ywca of Albania falenderon të gjithë ata individë dhe...

Read More

Në ndihmë të njerëzve në nevojë

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare (YWCA of Albania) nëpërmjet ndihmës financiare të Kompanisë “Philip Morris” Albania sh.p.k (anëtar i grupit Philip Morris International (PMI), kontribuoi në lehtësimin e pasojave të ardhura nga përmbytjet në Qarkun e Fierit, përmes shpërndarjes...

Read More

Trajnimet për Bebisiter

Në dt. 8 prill, në ambientet e Qarkut të Shkodrës u zhvillua ceremonia e ndarjes së çertifikatave të trajnimeve për bebisiter, të organizuar nga YWCA me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokracinë të...

Read More

8 prilli, Dita Ndërkombëtare Rome.

Në ditën Ndërkombëtare të Romëve, YWCA of Albania organizoi disa aktivitete, përkatësisht, në qytetin e Shkodrës, në Shëngjin të Qarkut Lezhë, në fshatin Kullë, të Bashkisë Sukth, Qarku Durrës, në qytetin e Beratit etj. Në keto aktivitete morën pjesë...

Read More

Qendra e kujdesit ditor për fëmijë.

YWCA of Albania me një përvojë disa vjecare i ofron komunitetit, Qendrën e kujdesit ditor për fëmijë. Nga vet fëmijët kjo Qendër ka marrë emrin “Fluturat & Zogjtë”. Kjo qendër ka për synim kujdesin, edukimin, argëtimin dhe shoqërizimin e...

Read More

Kursi profesional i Bebisiterit.

Në qytetin e Shkodrës, YWCA po zhvillon disa kurse profesionale për Bebisiter, të mbeshtetura nga Ambasada Amerikane në Tiranë. Pjesëmarrëset janë gra dhe vajza të cilat përfitojnë profesionin e Bebisiterit. Gjatë kursit të parë të zhvilluar këtë javë në...

Read More

Kurset profesionale të YWCA of Albania

YWCA of Albania vazhdon kurset profesionale në qytetin e Durrësit, pranë Qendrës CSDC, duke u dhënë mundësinë dhjetra vajzave e grave të aftësohen profesionalisht dhe të jenë konkuruese në tregun e punës për të punuar si bebisiter. Realizimi i...

Read More

Nisma “Cdo femije rom ne kopsht”

Ne kuader te projektit ‘Cdo femije rom ne kopsht’ YWCA mundesoi nderhyrjen ne permiresimin e kushteve te kopshtit te fshatit Kulle ne Sukth, ne te cilin jane rregjistruar disa femije te komunitetit rom. Gjendja e ketij kopshti linte per...

Read More

Ndal Dhunes ndaj Grave!

YWCA of Albania ne bashkepunim me nje grup Organizatash, te njohura per ndryshimet qe kane bere ne ligjin kunder dhunes ndaj grave, ne ndihmen dhe ndergjegjesimin per kete plage, vazhdojne te jene ne krye te luftes kunder dhunes ndaj...

Read More

Cdo femije rom ne kopsht

10 femijet rom ne kopshtin “Ruzhdi Daca” dhe 11 femijet rom te kopshtit “Ajasem” vishen me uniformat e kopshtit. Plot me mjete didaktike mbush kopshtet Shoqata YWCA dhe dhuron uniformat e femijeve. Kujdes te vecante dhe pune me perkushtim...

Read More

Se bashku kunder Kancerit te Gjirit!

Se bashku kunder Kancerit te Gjirit! Edhe këtë tetor, për të gjashtin vit radhazi, YWCA of Albania në bashkëpunim me një numër partnerësh tradicionalë, si: Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Ministria e Shëndetësisë, Spitali Hygeia,...

Read More

“Cdo femije rom ne kopsht”

Ne qytetin e Beratit, gjate vizites se Ministres se Arsimit Znj Nikolla,nje vend te rendesishem kishte edhe Arsimi Parashkollor, standardet e parashkollorit,perfshirja e femijeve 5-vjecare ne kopshte dhe vecanerisht projekti “Cdo femije rom ne kopsht”,i mbeshtetur nga UNICEF &...

Read More

Cdo Femije Rom Ne Kopsht

Ne “Diten e Tokes” femijet rom qe jane ne kopsht u bene pjese e nje aktiviteti te bukur ne Shkoder. Bashke me femijet e 5 kopshteve te DAR Shkoder ne u beme pjese e nje projekti te rendesishem te...

Read More