KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË PAJISJE ELEKTRONIKE