Si mund të përballojmë situatat traumatike

Si mund të përballojmë situatat traumatike

Në kuadër të projektit “Mbështesim edukimin”, YWCA ka dizenjuar broshurën “Si mund të përballojmë situatat traumatike”. Në këtë material përshkruhet kuptimi i ngjarjeve traumatike, simptomat psikologjike, ndryshimet fizike, problemet me kognicionin, impakti i traumës psikologjike në performacën akademike, si dhe strategjitë e mbështetjes dhe teknikat e suksesshme për të përballuar ngjarjet e vështira.