Workshop në kuadër të projektit “Çdo fëmijë Rom në kopsht”

Workshop në kuadër të projektit “Çdo fëmijë Rom në kopsht”

YWCA of Albania në kuadër të projektit “Çdo fëmijë Rom në kopsht” organizoi në datat 17-18 nëntor 2015, workshopin: “Roli dhe mënyra e punës së lehtësuesit në punën me familjet rome për çështjet e fëmijërisë së hershme” me pjesemarrjen e 3 organizatave, YWCA, Obf dhe CRCA. Ekspertët tanë shpalosën tematika mjaft të vlefshme për punën e përditshme me fëmijët në komunitet.