‘Klubet me prindër’, në kuadër të projektit “Çdo fëmijë rom në kopsht”

‘Klubet me prindër’, në kuadër të projektit “Çdo fëmijë rom në kopsht”

Në vazhdimësi të aktiviteteve në kuadër të projektit “ Çdo fëmijë rom në kopsht” YWCA of Albania po zhvillon një sërë takimesh të quajtura “Klubi i prindërve”. Synimi i këtyre aktiviteteve ka të bëjë me ndërgjegjësimin e prindërve rom për rëndësinë e arsimimit të fëmijëve te tyre, sidomos për arsimin parashkollor. Gjithashtu, u evidentuan shqetësimet dhe problemet që ka ky komunitet dhe u diskutua mbi mundësitë për zgjidhjen e tyre për të qënë të gatshëm të rregjistrojnë fëmijët e tyre për vitin e ri akademik në kopsht. Këto aktivitete po kryhen në 4 Qarqe që mbulon YWCA; në Berat, Durrës (përfshirë Fushë-Krujën), Lezhë dhe Shkodër.