null

Kontribut i Vazhdueshem

Ne te gjitha fushat tona te veprimtarise

null

Programe Shendeti

Per t’ju ardhur ne ndihme grave dhe femijeve

null

Angazhim ne Edukim

Duke ndihmuar ne nje formim profesional

null

Ndihmojme si Vullnetare

Sepse kjo eshte ajo qe ne jemi

FUSHAT E VEPRIMTARISE

Lajme

WORKSHOP-E DHE AKTIVITETE TE NDRYSHME TE ORGANIZUAR NGA YWCA OF ALBANIA

SI TË NDIHMOJMË PRINDËRIT PËR T’U KUJDESUR PËR ZHVILLIMIN DHE EDUKIMIN CILËSOR TË FËMIJËVE GJATË FËMIJËRISË SË HERSHME

Manuali përbëhet nga 11 kapituj. Secili prej tyre trajton me një gjuhë të thjeshtë e të kuptueshme për lexuesin aspekte të zhvillimit, të të nxënit, të kujdesit dhe të edukimit të fëmijëve gjatë fëmijërisë së hershme. Disa prej tyre jane:

  • Çfarë duhet të dijë prindi për fëmijët në moshën 0 – 6 vjeç
  • Cilat janë nevojat bazë të fëmijëve në këtë moshë
  • Pse prindi është mësuesi i parë i fëmijës
  • Pse mbrojtja fillon në familje
  • Si duhet të komunikohet me fëmijët e vegjël
  • Si duhet të disiplinohen fëmijët e vegjël…

Misioni Yne

Shoqata ka për mision të kontribuojë për zhvillimin e potencialeve dhe fuqizimin e grave e të vajzave, si dhe pjesëmarrjen e tyre në zgjidhjen e çështjeve me rëndësi jetike për mbarë shoqërinë (shëndeti, të drejtat, liritë etj.).

0
PARTNERE
0
BASHKEPUNETORE
0
+
ANETARE!
0
+
PROJEKTE

 JEP KONTRIBUTIN TEND