KËRKESË PËR OFERTË PËR DYQANE QË OFROJNË LODRA PËR AMBJENTE TË JASHTME