KËRKESË PËR OFERTË PËR SHOQËRI QË OFROJNË KONDICIONERA