KËRKOJMË INDIVIDË/STUDIO QË OFROJNË SHËRBIMIN E DIZENJIMIT

KËRKOJMË INDIVIDË/STUDIO QË OFROJNË SHËRBIMIN E DIZENJIMIT

Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare, në kuadër të projektit “Fëmijët në fokus të politikave lokale të mbrojtjes sociale”, kërkon ofrimin e shërbimit të një individi/studioje për dizenjimin e broshurave, fletëpalosjeve, posterave dhe/ose materialeve të tjera promocionale.

Ofertat do të pranohen nga data 18.08.2020 deri më datën 31.08.2020 dhe mund të dërgohen me email në adresën [email protected] ose pranë zyrave tona.

Faleminderit!