NJOFTIM për Shtëpi Botuese/ Shtypshkronjë

NJOFTIM për Shtëpi Botuese/ Shtypshkronjë

  Shoqata Kristiane e Grave Shqiptare, në kuadër të projektit: ‘Shkolla ime është një vend i sigurtë’, mbështetur nga UNICEF,
         KËRKON:
   Shtëpi Botuese/ Shtypshkronjë për realizimin e disa botime përgjatë zbatimit të projektit:
 
   – botim Manuali/Udhëzues me ngjyra, me rreth 120 faqe, tirazhi 400 kopje
   – broshurë me ngjyra, me rreth 45 faqe, tirazhi 6000 kopje
   – postera me ngjyra, tirazhi 8000 kopje
 
  Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj (çmimet të përfshijnë tvsh), të mbyllur në zarf deri në dt. 31/10/2019, ora 17:00, në adresën: Rruga “Him Kolli” Pall. dq.13, Tiranë.
    Oferta fituese do të zgjidhet mbi kriterin e çmimit dhe cilesisë së shërbimit të ofruar.
 
  Ju mirepresim!